dimecres, 27 de gener de 2010

Recuperant conceptes bàsics

"La primera tasca de l'educació és agitar la vida, però deixar-la lliure pel seu desenvolupament"
María Montesori

Ara parlar d'educació és una moda de molts i una amenaça per a molts d'altres. El govern sap que tenim un gran repte a les mans, l'adaptació d'un sistema escolar públic lent a una societat que canvia molt ràpidament i on tot allò que és vàlid per avui no ho és per a demà. El cos de mestres i professors del país està desbordat i públicament desacreditat. El rol de l'escola és qüestiona, els currículums es qüestionen, i pels alumnes qui dia passa any empeny. Però en moments d'incertesa cal recollir les aportacions dels mestres del passat, que són inspiradors del present. Montesori ens parla de llibertat, d'una llibertat que es crea a partir del qüestionament d'allò que és aparent, d'allò que és invisible. Allò que és evident no educa i la tasca de l'educador és fer descobrir que les aparences enganyen, però que les persones som capaços de crear xarxes i trencar murs. Res està escrit i tot està per fer i això ho hem de fer nosaltres de forma activa essent motor del present i energia pel futur més immediat.

Els educadors ens esforcem per fer contrastar realitats, per fer que els nens i nenes descobreixin cada dia i siguin capaços de crear la seva pròpia opinió de les coses, siguin capaços de crear coneixement. està a les nostres mans i a la de totes les famílies empoderar als infants i joves de la seva responsabilitat social de que "avui" els infants i joves ens hem de preparar per a moure la societat del futur.